+47 40745921 - +46(0)761043832
Velg en side

Trekk 3 Englekort

Rekkefølge : Fortid – Nåtid – Fremtid

Frihet

Englene veileder deg til å fritt uttrykke dine sanne tanker og følelser med kjærlighet.
Kanskje føler du deg fanget av dine livsbetingelser akkurat nå. Men ved å la deg trekke dette kortet, ber englene deg om å innse at du selv er den eneste fangevokteren
som noen gang vii finnes i ditt liv.
Når du forstar at du har kraften til å være fri, følger friheten umiddelbart. Alt du gjør i livet er basert på valg, og du er fri til å velge igjen og igjen. Selv fanger er frie til
å velge sine tanker, slik at de kan føle fred og Iykke under aile omstendigheter.
Neste gang du begynner en setning med ordene: «Jeg rnå » sa vær snill og stopp. Spør i stedet Gud og englene om å vise deg noen alternativer. Da viI de bistå deg med a gjøre oppgaven ferdig med kjærlighet, slik at du ikke føler deg fanget, eller de vii veilede deg til nye oppgaver som du vii elske.

Kraft

Kraft:  Du tillater deg nå å gi uttrykk for din kraft . Det er trygt for deg å være sterk, fordi du vet at din kraft uttrykkes gjennom kjærlighet.
Du bærer i deg skaperens kraft. All kraft som finnes i guddommelig kjærlighet, visdom og intelligens er nå ti lgjengelig for deg . Du har den spirituelle evnen til å se englene og fremtiden, og den intellektuelle kraften til å koble deg på den universelle visdommen i den store bevisstheten. Du har også den emosjonelle kraften som lar deg være empatisk med andre , og din fysiske kraft er ubegrenset. Englene ber deg om å overgi all din frykt for å være en kraftfull person til dem. De ser et stille og vakkert aspekt ved din styrke, som har sitt opphav i den eneste virkelige kraften i universet: Guddommelig kjærlighet. Gi deg selv tillatelse til å skinne i denne mektige energien, slik at din sanne kraft kan stråle ut i verden og virke på mirakuløse måter.

Kroppspleie

Kroppspleie : Englene anmoder deg om å ta vare på kroppen din. Du blir bedt om å spise sunn mat, unnga giftstoffer, og om å mosjonere regelmessig.
Dette kortet er englenes måte a be deg om a vie mer oppmerksomhet til din fysiske kropp. Hvis du føler motstand til denne veiledningen, er det mulig at englene gjentatte ganger har forsøkt å formidle dette til deg. De minner deg om at kroppen din, når den er finstemt og blir tatt vare på, er et instrument for en større harmoni. Din sjel er som musikken fra et flygel, og englene ber deg om å vedlikeholde det. Englene dine vet at dersom du følger dette rådet , viI du snart føle deg pa topp . Økt velvære og et større overskudd av energi vii bli din belønning for å følge englenes veiledning. De vii hjelpe deg med å finne tid og motivasjon til å mosjonere. De vii ogsa hjelpe deg med å fri deg frabegjæret etter alt som er usunt for deg, og til å nyte de nye gledene som oppstår gjennom renselse og pleie av kroppen

Stokk
Ta av kort