+47 40745921 - +46(0)761043832
Velg en side

Trekk 3 Englekort

Rekkefølge : Fortid – Nåtid – Fremtid

Harmoni

Harmony :En konflikt som har plaget deg blir nå løst. Nyt din nyvunne fred og Iykke, og husk at du har fortjent det.
Elskede guds bam , i ditt hjerte nærer du stor kjærlighet til fred. Dette kortet er et tegn på at en ny harmoni vii senke seg over deg. Gi slipp på din oppfatning om situasjonen
som problematisk, og se deg selv og andre gjennom øynene til dine skytsengler. På denne måten vii du se forbi det overflatiske, og få øye pa skjønnheten og Iyset som
evig skinner i aile. Når du skifter din synsvinkel, og ser ting fra englenes perspektiv, blir du selv en jordengel. Ditt høyere syn på ting vii også sette i gang mirakuløse helbredelser i aile dine relasjoner. Konflikter smelter bort , og den rene og nye sannheten om alt og aile kommer til syne.

Besvarte Bønner

Var ikke redd elskede deg . Dine bønner er hørt og besvart
Dine bønner blir alltid besvart. Det kan hende du ikke føler det slik, for svarene kommer gjerne fra uventet hold.Kanskje for du en intuisjon, en ny mulighet dukker opp,eller akkurat den rette boken faller ned fra hyllen. Englene besvarer ofte våre bønner ved å gi oss ideer og informasjon gjennom slike små hverdagshendelser. Når du trekker dette kortet, er det englenes ønske at du er ekstra oppmerksom. Legg merke til alt du hører, sier, tenker og føler. Vær spesielt bevisst på hjelp som kommer til deg, og være sikker på at su tar imot denne hjelpen. Du fortjener assistanse. Husk at Gud ofte bruker andre mennesker som sine jordengler, og sender dem for å gi deg svar på dine bønner

Støtte

Støtte: Gud, englene og de oppstegne mestere som elsker, beskytter og veileder deg, våker over deg akkurat nå. Du er ikke alene, og du er trygg !
Dette kortet forsikrer deg om at du er en del av et kraftfullt team av kjærlige vesener. De orngir, beskytter og elsker deg kontinuerlig . Hvis du er i fare, vil de gripe inn
med advarsler eller livreddende tiltak. Dersom du er redd , vii de trøste deg med guddommelig kjærlighet, og er du forvirret vii de hviske veiledning i ditt øre. Ved å la deg trekke dette kortet, ber dine engler og veiledere om at du rnå snakke oftere med dem. Ha indre samtaler med dem om alt, og du vii snart se beviser for deres eksistens. Englene vii snart verve deg til å hjelpe andre mennesker. Be englene om hjelp til å gi slipp på frykten dersom du noen gang skulle føle tvil om din evne til å hjelpe andre.

Stokk
Ta av kort