+47 40745921 - +46(0)761043832
Velg en side

Trekk 4 Englekort

Her trekker du 4 englekort , rekkefølgen er : Fortid – Dagens Situasjon – Fremtid – Hva skjer/Sum av alle

Ny kjærlighet

Ny Kjærlighet: Du går nå inn i en ny periode i ditt kjærlighetsliv. Dette kan bety at du møter en ny partner, eller at det oppstår ny lidenskap i ditt eksisterende forhold .
Åpne ditt hjerte for en ny tilførsel av guddommeJig kjærlighet, sendt deg gjennom en partner. Englene forbereder deg på å bli ekstra oppmerksom på nye mennesker som kommer inn i livet ditt, fordi en ny partner kan vise seg a være helt ulik dine tidligere partnere. Vær åpen for forandringer i ditt nåværende forhold, og hold ikke for fast på dine ideer om hvordan du synes et kjærlighetsforhold bør være. Dette er en tid der det skjer
vidunderlige forandringer i ditt kjærlighetsliv. Du blir bedt om å ha tillit til at Gud og skytsenglene legger alt til rette for deg, slik at det skal bli best mulig. Forandringer i kjærlighetslivet blir bare smertefulle dersom du er fastlåst i dine tanker eller i din atferd. Hvis du flyter med i kjærlighetsstrømrnen, vii du oppdage at gamle deler av ditt kjærlighetsliv skylles bort. De blir raskt byttet ut med nye aspekter som vii glede deg . Nåværende kjærlighetsforhold vii kanskje avsluttes, eller gå inn i en ny fase der disse forandringene ferer til økt lidenskap og fomyet kjærlighet, Hvis en ny partner er på vei inn i livet ditt , vil dette være en kilde til stor glede for dere begge

Fortryllelse

Ta tilbake din bamlige evne til forundring og ærefrykt. Se verden som et magisk sted.
Husker du hvor magisk verden syntes å være da du var bam ? Denne fortryllede tilstanden er selve ånden til vårt indre bam. Har du, som så mange andre, mistet denne evnen til forundring på veien ?
Englene ber deg om a gjenerobre din magiske evne ved å huske at du er omgitt av en mirakuloskraft . Spør Gud og englene om å hjelpe deg med hva som heist – stort
eller lite. Ikke vær redd – det er ikke slik at du legger beslag på englenes tid og hindrer dem i å gjøre viktigere ting når du ber om hjelp i hverdagssituasjoner. De har ikke
noe større ønske enn å støtte deg slik at du blir fri for aile bekymringer. Du vii da stråle ut den samme gleden og forundringen som et trygt barn som vet at det blir tatt vare
på. Nar du er Iykkelig, viI aile du treffer bli inspirert av ditt guddommelige

Spirituell Vekst

Spirituell Vekst: Du går nå gjennom en periode med hurtig spirituell vekst. Nyt prosessen!
I lØpet av denne tiden vii du nok føle en blanding av mange følelser: forvirring, begeistring, redsel og undring. Du elsker din fomyede forbindelse med det guddommelige, og du ønsker å studere, lære eller meditere pa fulltid! Samtidig bekymrer du deg kanskje om hvilken påvirkning dine nye spirituelle sysler vii ha på resten av livet ditt og hvilken påvirkning vii det ha på ditt arbeid, ekteskap eller vennskap? Disse bekymringene skaper en redsel som bryter ned gleden dine spirituelle studier gir. Overlat denne redselen til Gud, kjæreste deg! Ha tillit til at du blir tatt vare på og veiledet i ethvert øyeblikk, Ikke bekymre deg over hvordan din fremtid vii kunne forenes med din spirituelle vekst! Stol på at den samme kraften som satte deg pa den spirituelle veien også vii ta seg av alt annet for deg . Denne kraften holder tross alt planetene på plass i sin bane. Den vii med sikkerhet ta yare på deg også

Erkeengel Mikael

Denne mektige Erkeengelen Mikael er med deg akkurat nå. Han gir mot, og hjelper til når du frigjør deg fra fryktens virkninge Gjennom dette kortet gjør Mikael sin tilstedeværelse kjent for deg. Han er symbolet på det sanne mot, en indre tilstand som oppstår gjennom innsikten i at Guds kjrærlighet er den eneste virkelige kraften som finnes. Mikael forsikrer deg om at du kan være trygg på at du er beskyttet og blir tatt vare på når du gjør nødvendige forandringer i livet ditl. Gud og englene hjelper deg med å være sann mot deg selv i utfordrende tider. Ha hjerte-til-hjerte-samtaler med Mikael ofte, og overlat aile dine bekymringer til ham. Vær ikke redd for å overbelaste ham. Som aile andre engler er Mikael i
stand til a vræe hos aile som trenger ham på samme tid . Begrensninger som tid og rom gjelder ikke for ham , og han kan derfor hjelpe deg og andre samtidig

Stokk
Ta av kort