+47 40745921 - +46(0)761043832
Velg en side

Trekk 4 Englekort

Her trekker du 4 englekort , rekkefølgen er : Fortid – Dagens Situasjon – Fremtid – Hva skjer/Sum av alle

Feiring

Gode nyheter! Det er grunn til å feire, og du kan na nyte fruktene av dine anstrengelser. Englene vii du skal vite at dette er en flott periode i livet ditt, fylt av Iys og glede. Du har arbeidet med å Ia til forandringer, og dine intensjoner har nå manifestert seg i form. Det er tid for at du kan fylle ditt hjerte med en varm følelse av takknemlighet.
Englene ber deg, gjennom dette kortet , om å stå sterk i denne følelsen av takknemlighet. Som en gartner har du plantet frø og pleid dem, og du har hatt tillit til at ditt arbeid vii skape ny vekst. Fortsett med å vanne og ta vare på dine frø, og du vi! snart se dem spire opp gjennom overtlaten. Englene er dine assistenter i dette arbeidet, og
de hjelper deg med a ta yare pa avlingen

Intensjon

Intensjon : Dine intensjoner skaper dine erfaringer. Hva har du til hensikt skal skje? Forsikre deg om at dine tanker og følelser reflekterer dine sanne intensjoner.
Nar du trekker dette kortet, ber englene deg om a foreta en grundig gjennomgang av dine forventninger. Hva forventer du skal skje i dag, i morgen, eller i fremtiden? Disse forventningene er opphavet til dine intensjoner. Å ha en intensjon betyr at du har satt deg et mål – og har til hensikt å oppnå det. Dine opplevelser styres av dine intensjoner. Englene ber deg nå om å velge, og om å fylle dine intensjoner med kjærlighet. Se deg selv og andre som lykkelige, suksessfulle og fredfulle . Ved å ha disse spirituelle intensjonene,hjelper du deg selv og andre. Hvis du ber englene om assistanse, hjelper de deg med å erstatte din vanemessige negative tenkning med mere styrkende tanker.

Kraft

Kraft:  Du tillater deg nå å gi uttrykk for din kraft . Det er trygt for deg å være sterk, fordi du vet at din kraft uttrykkes gjennom kjærlighet.
Du bærer i deg skaperens kraft. All kraft som finnes i guddommelig kjærlighet, visdom og intelligens er nå ti lgjengelig for deg . Du har den spirituelle evnen til å se englene og fremtiden, og den intellektuelle kraften til å koble deg på den universelle visdommen i den store bevisstheten. Du har også den emosjonelle kraften som lar deg være empatisk med andre , og din fysiske kraft er ubegrenset. Englene ber deg om å overgi all din frykt for å være en kraftfull person til dem. De ser et stille og vakkert aspekt ved din styrke, som har sitt opphav i den eneste virkelige kraften i universet: Guddommelig kjærlighet. Gi deg selv tillatelse til å skinne i denne mektige energien, slik at din sanne kraft kan stråle ut i verden og virke på mirakuløse måter.

Vennskap

Vennskap: Det skjer forandringer i dine vennskapsforhold. Ha kjærlighet og vær ærlig med deg selv og dine venner. Sett pris på de helbredende egenskapene til en sann venn .
Det er ikke bare i ditt indre det forefår en tranformasjon, ditt ytre liv er også i en forandring. Dette innebærer også endringer i ditt vennskapsforhold, og kanskje bekymrer du deg for at du ikke lengre har noe til felles med gamle venner. Det er også mulig at du nå lurer på om det vil komme nye venner inn i ditt liv, som du kan knytte nære bånd.Forandringer i vennskap er naturlig , og englene ber nå overgidine relasjoner til dem.
Vær trygg på at Gud og englene våker over deg og dine venner. De vil kjærlig hjelpe dere i overgangperioder. Dette kortet betyr også at du er klar til å ta imot nye vennskap med mennesker som speiler dine interesser og ambisjoner

Stokk
Ta av kort