+47 40745921 - +46(0)761043832
Velg en side

Trekk Dagens Englekort

Sinnsro

Sinnsro: Du beveger deg inn i en tid fylt av større indre fred og ro
Sinnsro betyr å føle seg trygg, og oppstår fra en visshet om at du alltid blir tatt vare på. Selv om ditt logiske sinn ikke klarer å se for seg hvordan en utfordring kan løses, betyr et fredfullt sinn at du har tillit til at Gud vil kreere en rnirakules løsning. Denne formen for tillit er alltid en garanti, fordi den er selve nøkkelen til å oppleve slike mirakler. Når du trekker dette kortet, forsikrer englene deg om at fred finnes inne i deg. Du kan føle deg rolig og trygg, selv i stormfulle tider. Det er en rnisforståelse å tro at du rnå vente til du har et liv uten problemer før du kan oppleve sinnsro og Iykke . Faktisk er sannheten det motsatte. Først rnå du jobbe deg til sinnsro, for da viI dine utfordringer minke og forsvinne. Sinnsro er din naturlige tilstand, og englene arbeider nå med deg for a realiser

Stokk
Ta av kort